Canon Partner , Oracle Gold Partner

Bilgi ve Doküman Yönetimi BThaber Platform'da Tartışıldı

ArÅŸivist & Dizayn, BThaber Platform etkinliÄŸindeydi.Bu yılın “Bilgi ve Doküman Yönetimi” baÅŸlıklı BThaber Platform etkinliÄŸi Ä°stanbul Barbaros Sinop Otel’de gerçekleÅŸtirildi. Konunun öneminin baÅŸarı hikayeleriyle yansıtıldığı etkinlikte, yeni uygulamalar gündemdeydi. Bu yılki “BThaber Platform” etkinlikleri zincirinin üçüncü halkası olan “Bilgi ve Doküman Yönetimi” baÅŸlıklı BThaber Platform, çözüm saÄŸlayıcıları ve farklı sektörlerden kullanıcıları bir araya getiren bir platform oluÅŸturdu.
Açılış konuÅŸmasını Ä°nterpromedya Ä°çerik Merkezi Müdürü Nuray Åžuman’ın yaptığı etkinlikte Canon Eurasia, B2B Satış ve Pazarlama Direktörü Sibel Türkmenilli ve Ä°stanbul Üniversitesi Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı BaÅŸkanı Prof. Dr. AyÅŸe Üstün, etkinliÄŸin konuk konuÅŸmacıları arasında yer aldı.
Åžirketlerin yüzde 59′u halen bu alana yatırım yapmadı
Açılışta Ä°nterpromedya AraÅŸtırma Hizmetleri Grubu tarafından gerçekleÅŸtirilen “Doküman Yönetimi” baÅŸlıklı araÅŸtırmanın ÅŸirketlerin hala yüzde 59’unun bu konuda yatırım yapmadığını gösteren sonuçlarına dikkat çeken Åžuman, bu alandaki çözümlerin iyi anlatılmasının önemine iÅŸaret etti. Türkmenilli de konuÅŸmasına Canon olarak kullandıkları “Görüntüyü KonuÅŸturmak” sloganıyla baÅŸladı ve doküman yönetimi alanında doÄŸru baskı stratejileriyle verimliliÄŸin yüzde 16 artırılabildiÄŸine dikkat çekti.
EtkinliÄŸin akademisyen konuk konuÅŸmacısı Üstün de, “Kullanıcı Gereksinimleri, Açık EriÅŸim ve web 2.0” baÅŸlıklı konuÅŸmasında geliÅŸen teknoloji ile deÄŸiÅŸen ve farklılaÅŸan kullanıcı gereksinimleri ve buna baÄŸlı olarak geliÅŸen bir platform olarak web 2.0’ın yansımalarına dile getirdi. Üstün, sunumuyla gelinen noktada kurumların ve ÅŸirketlerin anlamlı, denetimli, özgün ve teknoloji destekli bilgiye sahip olmasının ÅŸart olduÄŸunun da altını çizdi.
PaperWork’le gerçekleÅŸtirilen FeetCorp sinop otelleri Operasyonel Taşıt Kiralama projesi, Navigator’ün KeskinoÄŸlu Tavukçuluk ile gerçekleÅŸtirdiÄŸi kurumsal sistemlerle bütünleÅŸik doküman iÅŸ akış yönetimi uygulamaları projesi, Dijital Yazılım ve Saperion tarafından Digiturk’te gerçekleÅŸtirilen doküman yönetimi projesi ve ArÅŸivist Dizayn ve Oracle ürünleri ile Eyüp Belediyesi’inde gerçekleÅŸtirilen doküman ve süreç yönetimi projesinin baÅŸarı hikayeleri arasında yer aldığı etkinlikte, sektör temsilcilerinin katılımıyla “BThaber KonuÅŸturuyor, Pazar Tartışıyor” baÅŸlıklı bir panel de gerçekleÅŸtirildi.
Çözüm saÄŸlayıcılar yanlışlara dikkat çekti
ModeratörlüÄŸünü BThaber Genel Yayın Yönetmeni Fatih Sarı’nın yaptığı  ”BThaber konuÅŸturuyor, pazar tartışıyor” panelinin katılımcıları ise Dijital Yazılım Genel Müdürü Hakan Kacar, Navigatör çözüm GeliÅŸtirme Yöneticisi Melike Ayköse, Lostar Bilgi GüvenliÄŸi Genel Müdürü Murat Lostar, PaperWork Profesyonel Hizmetler Yöneticisi Seval Okur ve Canon Eurasia Ürün Destek Uzmanı Sinan Karabacak’tı. Teknik faktörlerin bilgi ve döküman yönetimindeki performans düÅŸüklüÄŸünün önemli bir sebebi olduÄŸunu, ulaşılamayan verinin de bu süreci etkilediÄŸinin vurgulandığı panelde, kullanılan ürünlerin de performansı etkilediÄŸi dile getirildi.
Fiziksel bilgiden sayısala geçiÅŸin yönetim performansını artırmaktaki öneminin de vurgulandığı panelde, kurumsal hafizanın önemi ve bilgi ve doküman yönetim sistemlerinin de bu konuya olan katkısının altı çizildi. Güvenlik konusundaki standartlara da dikkat çekilen panelde, ÅŸirketlerin bilgi ve dökümanlarını kaybetmeden bu konuya ilgi göstermesi gereÄŸi vurgulandı.
Panel sonrasında söz alan Sigma Danışmanlık’ın Ä°ÅŸ GeliÅŸtirme Yöneticisi Didem Demirkaya ise Turkcell, Fortis, Ä°çiÅŸleri Bakanlığı ve Frito Lay baÅŸta olmak üzere birçok ÅŸirket için bugüne kadar sundukları çözümleri anlattı.
EtkinliÄŸin kapanış sunumunu BaÅŸbakanlık Strateji GeliÅŸtirme BaÅŸkanlığı Daire BaÅŸkanı Melik Özsöz baÅŸbakanlıktaki bilgi ve belge yönetim sistemi konusunda verdiÄŸi bilgilerle yaptı.
 
0 212 632 13 77 (pbx)
0 212 632 13 76
info@arsivistdizayn.com.tr
Halilrıfatpaşa Mahallesi Arel sokak no:1
OKMEYDANI - ŞİŞLİ / İSTANBUL
İletişim & Adres Bilgileri

TR